тестове

Настоящата тестова игра е посветена на разположената в Южна България Средна гора. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на Коледа по света. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на полуостровите в Северна Америка. Успех!

Започни

Тестовата игра е посветена на езерната група Големите езера в Северна Америка. Успех!

Започни

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география.

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на източната българска граница. Успех!

Започни

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Свързаните с географски понятия въпроси авторът е заимствал от книгата „Регионални географски сценарии в България“.

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на северната българска граница. Успех!

Започни

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Автор на теста е Калин Сейменов, докторант в Геолого-географски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Успех!

Започни

Страници

ггф