тепетата

Поглед от Данов хълм в Пловдив

Залез над тепетата в Пловдив

ггф