Теодора Димитрова

Теодора Димитрова представя със стихове климатичните особености на континента Африка, изучаван в 5. клас.

 Поетично вдъхновение от Теодора Димитрова за географията на Африка