Таджа Махал

Най-симетричната сграда! Великият Тадж Махал

ггф