Свети Петър

Най-големият български остров в Черно море Свети Иван и по-малкия Свети Петър край бреговете на Созопол

ггф