Свети Константин

Решение на Министерски съвет създаде новото село в рамките на съществуващото летовище.

ггф