Свети Иван Пусти

Църквата на Бистрешкия манастир "Св. Иван Пусти" във Врачанския Балкан

ггф