Света гора

Изданието „Света гора – Атон. География на духовността. Фотопис на един географ“ съчетава над 600 фотографии и лични впечатления за географията и историята на най-свещеното място за православния свят.

Зографския манастир "Св. Георги", Света гора

Поглед към Хилендарския манастир, Света гора

По пътя към Зографския манастир, Света гора, Гърция

Вътрешния двор на скитът Св. Андрей в Атон - Света гора

Изглед от крайбрежието на Света гора, Атон

Изглед от крайбрежието на Света гора, Атон

Изглед към манастира Дионисиу по южното крайбрежие на Света гора

Поглед към манастира Дохиар в Света гора, Атон

Изглед от манастира Ксенофонт в Света гора, Атон

Манастирът Констамонит в Света гора, Атон

Българският манастир „Св. Георги Зограф“ в Атон, Света гора

Поглед от вр. Атон към полуостров Света гора в Гърция

Манастирът Симонопетра в Света гора (Атон), Гърция

Славянобългарски манастир „Св. Вмчк Георги Зограф” – Света Гора, Атон

Страници

ггф