Света гора

Зографския манастир "Св. Георги", Света гора

Поглед към Хилендарския манастир, Света гора

По пътя към Зографския манастир, Света гора, Гърция

Вътрешния двор на скитът Св. Андрей в Атон - Света гора

Изглед от крайбрежието на Света гора, Атон

Изглед от крайбрежието на Света гора, Атон

Изглед към манастира Дионисиу по южното крайбрежие на Света гора

Поглед към манастира Дохиар в Света гора, Атон

Изглед от манастира Ксенофонт в Света гора, Атон

Манастирът Констамонит в Света гора, Атон

Българският манастир „Св. Георги Зограф“ в Атон, Света гора

Поглед от вр. Атон към полуостров Света гора в Гърция

Манастирът Симонопетра в Света гора (Атон), Гърция

Славянобългарски манастир „Св. Вмчк Георги Зограф” – Света Гора, Атон

Останки от средновековна кула при пристанището на Зографския манастир в Атон

ггф