Света гора

Славянобългарски манастир „Св. Вмчк Георги Зограф” – Света Гора, Атон

Останки от средновековна кула при пристанището на Зографския манастир в Атон