Св. Параскева

При залива Св. Параскева на Черно море

ггф