Стобски пирамиди

Над красивите Стобски пирамиди

Един от красивите амфитеатри в Стобските пирамиди

Стобските пирамиди

ггф