Стенос

Крепостта Щипон, разположена в прохода Траянови врата

ггф