Социално предприемачество

България не страни от глобалната тенденция за развитие на социалното предприемачество.