Синанишко езеро

Синанишко огледало - 3. място в национален географски конкурс 2019 г. (България)

ггф