Шкодра

Вливането на р. Дрин и р. Бояна при гр. Шкодра, Албания

ггф