Севлиево

Пред портите на средновековната крепост "Хоталич"

Старите Севлиевски гори са над 150-годишни букови гори, с участие и на обикновен габър, горун и дребнолистна липа. Отделни букови дървета са с дебелина на ствола от над 90 cm и вероятна възраст от около 200 години.

Панорамна гледка от античната крепост Хоталич край Севлиево

ггф