Северна Осетия

Дълбоката долина на Караугомския ледник в Кавказ, Северна Осетия

Кавказкото селце Галиат в Северна Осетия, Русия

Ендемичният кавказки вид Ардонска камбанка в Национален парк Алания, Северна Осетия, Русия

Ледник Тана в национален парк Алания, Кавказ, Северна Осетия, Русия

ггф