Северен Пирин

Една от най-красивите гледки в Пирин с Поповото езеро

Пирин планина в района на хижа Демяница

ггф