сертификат

Българската картографска асоциация ще издава сертификат за качество на картографски продукт.

ггф