семинар

Семинарът се организира от катедра „География, регионално развитие и туризъм” на ШУ „Епископ Константин Преславски”.

 БГД стартира поредица от научни географски пътуващи семинари в страната и чужбина.

Географска научна сесия на български език в чест на 100 години Българско географско дружество