Съединение на България

Ден на Съединението в град Съединение

Поглед от Данов хълм към Пловдив

ггф