Сардиния

Нос Капо-Кация, северозападна част на о. Сардиния

По улиците на градчето Олбия, Сардиния

ггф