Сахат тепе

Централната част на Пловдив, погледната от Данов хълм

Поглед от Данов хълм в Пловдив

ггф