Резово

Поглед към село Резово откъм турския бряг

ггф