Резово

Районът на село Резово

Поглед към село Резово откъм турския бряг

ггф