Реус

Поглед към Люцерн и протичащата през града река Реус, Швейцария

ггф