река Тиу

Изглед от гр. Анси разположен на р. Тиу, Югоизточна Франция

ггф