Райско пръскало

Райското пръскало в подножието на вр. Ботев