радиото

Един следобед над Париж - изглед към панорамата на града от 22-я етаж на Френското радио

ггф