р. Дордона

Kаскадния водопад Аутоар висок 30 метра, разположен на приток на р. Дордона, Франция

ггф