пясъчна коса

Поглед към пясъчната коса при устието на р. Велека

ггф