Първи учебен ден

На добър час, ученици и учители! С вяра, надежда и любов към познанието!