продукти

Географ означава да си любознателен към света, но и отговорен към него, а Географията е интересна наука, до която всеки трябва да се докосне.

Сътвори свой собствен макет на Слънчевата система в клас, у дома или по време на кръжока, който посещаваш!

ггф