природни забележителности

МОСВ обяви две нови защитени местности и една природна забележителност

Скалната арка край с. Тюленово

Нова природна забележителност в България с цел опазване на скален феномен, наподобяващ скална арка между морето и сушата.

ггф