природен капитал

Професионално магистърско образование в сферата на природния капитал, ландшафтната екология и опазването на природата.

Форма на обучение: редовна/задочна (обучение срещу заплащане)

Форма на обучение: редовна/задочна (обучение срещу заплащане)

ггф