природен капитал

Форма на обучение: редовна/задочна (обучение срещу заплащане)

Професионално магистърско образование в сферата на природния капитал и ландшафтната екология

Форма на обучение: редовна/задочна (обучение срещу заплащане)