Преспанско езеро

Изглед към езерото Мала Преспа в Северозападна Гърция

 БГД стартира поредица от научни географски пътуващи семинари в страната и чужбина.

ггф