преброяване на населението

В периода от 20 до 30 април 2020 г. НСИ извършва електронно пробно преброяване на населението и жилищния фонд в Република България.

ггф