Православ

Котлованно езеро в изоставена мраморна кариера край с. Православ