Плодороден полумесец

Поглед към древния и съвременен град Джераш в Йордания

ггф