Пиростията

Защитената местност Пиростията край с.Турия, община Павел баня

ггф