Патриаршия

Поглед от Хълма на Патриаршията в Букурещ

ггф