Оснабрюк

Кметството в град Оснабрюк, където са ратифицирани Вестфалските мирни договори, слагащи край на религиозните войни след Реформацията и главния вход на катедралата

ггф