Онега

На брега на рeka Онега в Северна Русия

ггф