Очиндол

Есенен поглед от паметника на Дядо Йоцо край с. Очиндол към билото на Врачанска планина