Оаху

Оаху, Хавайски острови, САЩ

В долината на р. Калихи, о. Оаху, Хаваи

Из вулканичните ландшафти на о. Оаху, Хаваи

ггф