Нигерия

Скално образувание в Мошра Гардънс, Нигерия

ггф