Невястата

Изглед от скалното образувание Невястата към Смолян

ггф