Немрут

Калдерата на вулкана Немрут, разположен край езерото Ван в Турция

ггф