научен фестивал

От 11 до 13 ноември 2022 г. ще се проведе Варненският фестивал на науката.

ггф