Мраморно море

На брега на Бююк-ада - най-големиято от Принцовите острови в Мраморно море