Монастир

Залез на крайбрежието на Монастир в Тунис

ггф