миграция

Вижте пътя на миграция между Северна и Южна Америка на 118 вида прелетни птици.

През септември настъпи моментът, в който изпращаме египетските лешояди към техните зимни квартири в Африка. Някои от тях са изминавали тези хиляди километри десетки пъти, докато за младите птици, излюпени тази година, това ще бъде ново и много опасно изпитание.

Кадрите, които разпространиха властите в Словения, са повече от впечатляващи. Термокамерата показва безконтролното нахлуване на бежанци от Хърватия към Словения. Какви мащаби ще придобие това „ново преселение" и дали ще се отрази трайно на бъдещето на Европа, предстои да разберем...

Бактерията, причиняваща чума

Оказва се, че е възможно черните плъхове (Rattus rattus) да не са виновни за епидемиите от чума, която е пренесена в Европа в средата на XIV в. Вместо това следите водят към гризачите от вида монголска песчанка (Meriones unguiculatus) в Азия.

ггф